Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van kameraankleden.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Producten & presentatie
Dag in, dag uit is het team van kameraankleden.nl hard bezig om de website optimaal te laten presteren. Dit wordt gedaan met uiterste zorg en enorme toewijding. Helaas komt het voor dat ook wij een fout maken. Foutje ontdekt? Laat het ons dan weten.

Producten in ons assortiment worden zo realistisch mogelijk gepresenteerd. Zo worden onze vloerkleden, verlichting & meubels professioneel gefotografeerd. Dit doen we om te voorkomen dat je achteraf voor vervelende verrassingen komt te staan. Helaas kunnen wij niet uitsluiten dat, door bijvoorbeeld de helderheid van je scherm, de getoonde kleur afwijkt van het daadwerkelijke product.

Wanneer kameraankleden.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door kameraankleden.nl worden aanbevolen. kameraankleden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door kameraankleden.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Prijzen & condities
Wij werken samen met verschillende leveranciers en zijn daarom deels afhankelijk van hen. Het is daarom mogelijk dat prijzen, specificaties, afbeeldingen en teksten tussentijds wijzigen. Onze vermelde verkoopprijzen zijn inclusief 21% BTW en eventuele extra kosten zijn per product vermeld.

Techniek & innovatie
Bij kameraankleden.nl wordt volop geïnvesteerd in technieken en innovaties die de klantbeleving nog verfijnder maken. De webwinkel is geoptimaliseerd voor Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari en Google Chrome. Wij raden je uiteraard wel aan altijd de laatste update-versie te gebruiken.

kameraankleden.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kameraankleden.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
kameraankleden.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.