Retourbeleid & herroepingsrecht


Retourbeleid & herroepingsrecht

Recht op retour
Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (download modelformulier), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening.

Ons retouradres
Onze producten worden door diverse externe leveranciers direct naar onze klanten verzonden. De retouradressen verschillen dus per artikel. Je ontvangt van ons een retouretiket met daarop het correcte retouradres. Indien reactie uitblijft kan ons postadres gebruikt worden als retouradres.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Een artikel laten ophalen via onze ophaalservice
Voor het retourneren van een product kun je, in sommige gevallen, gebruik maken van onze speciale ophaalservice. Hierbij wordt het product bij je thuis opgehaald op een afgesproken datum tussen 8:00 en 18:00 uur. Het is hierbij helaas niet mogelijk om een tijdsvenster aan te geven en je krijgt vooraf geen tijdsindicatie door. Wij nemen contact met je op voor het bepalen van een ophaaldag. Houdt er rekening mee dat het vanwege de Covid-19 crisis een aantal weken kan duren voor het pakket kan worden opgehaald.

Als je gebruik wilt maken van onze eenvoudige retourservice dan bedragen de kosten hiervoor €29,95. Bij extra grote vloerkleden (minimaal 300×300 cm), eetkamerstoelen en fauteuils bedragen de kosten €49,95. Informeer naar de mogelijkheden.

Klachten
Indien je een klacht hebt over onze producten of onze service, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie bij het Europees ODR Platform via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ of bij de Geschillencommissie van Thuiswinkel via www.sgc.nl.